MidälvaGården

God mat och en vacker omgivning

Midälvagården öppnades 8 juni 1938.

Det var i samband med den nya vägens tillkomst som funderingarna på ett värdshus började att ta form hos direktör Algot Persson.
Han lät bygga värdshuset som han sedan hyrde ut till Medelpads turistförening som drev det under de första åren.

På Midälvagården togs gäster emot året runt och man förfogade över 8 till 10 rum. På gården fanns också några små stugor som man rustade upp för ändamålet.
Den första föreståndarinnan var fröken Hill som kom ända från Skåne.Hon hade svårt att acklimatisera sig i Norrland , så hon trivdes aldrig riktigt bra. Mycket på grund av de ljusa sommar nätterna. Hon kunde inte sova!
Vid Midälvagården ligger Bölomssjön, där röjdes det undan och en badstrand gjordes i ordning med brygga och omklädningshytter. Fiskemöjligheter fanns också. Ibland när gästerna kom hem från fisketuren lämnade man in fångsten till personalen och bad att få den serverad till middag, vilket de gärna fick.
Fröken Märta Magnusson var en mycket omtyckt föreståndare och hon var den som stannade där längst.

1972 tog Svein och Christina Arnesen över Midälvagården.
År 1985 gjordes en om och tillbyggnad vilket gjorde att man kunde fördubbla antalet gäster till ca 200 personer.
2007 skedde ett ägarbyte. Därefter har Midälvagården genomgått en omfattande renovering.